Är den svenska skogen hotad?

Skogen spelade en stor roll i min barndom och har format min identitet och värdegrund. Jag har förstått att för alla är det inte så. De är inte uppväxta med skogen runt knuten och har inte lekt  bland granar, mossa, fält av harsyra och bär. Eller så är de uppväxta så men uppskattade det ändå inte. Förutom min vardagsskog som jag var i varje dag så hade jag även farmor och farfars skog. Den var särskilt vacker, speciell, mystisk och spännande. Där sprang jag omkring själv över stock och sten som i en John Bauervärld. Där kände jag extra mycket glädje och harmoni och den funktionen fyller skogen för mig även idag.

skogsstjärna

Skogstjärna – Värmlands vackra landskapsblomma         Foto från http://www.bakgrunder.com

Omkring 2000 skogslevande arter hotade
Är den svenska naturskogen nu hotad? Naturskyddsföreningen tycker det och skriver om det på SvDs Brännpunkt. Skogsbruket använder i dagens läge 90 % av skogen och enbart 7 % av skogsmarken är skyddad. Utanför reservaten så finns numera bara rester kvar av den riktiga naturskogen. Problemet med den brukade skogen är att den ofta blir likriktad och på grund av det så dör många arter av djur och växter. Redan 2008 skrev ledande svenska forskare: ”Skogspolitiken hotar den biologiska mångfalden” Där varnade de för att cirka 2000 arter var hotade.

Systematisk utarmning
I dagarna presenterar miljömålsberedningen en strategi för en hållbar markanvändning för skog. Naturskyddsföreningen anser att stora åtgärder måste till. Det som pågår nu är en systematisk utarmning av svensk natur och situationen kommer vara väsentligt sämre om 10-20 år om inget görs. När det gäller den oskyddade skogen så är skogsvårdslagen väldigt vek och företag får utan konsekvenser göra det som vi privatpersoner inte får när det gäller fridlysta och skyddade arter. Trots att lagen är så svag så är det ändå 36% av företagen som inte ens når upp till de kraven.

Återupprätta lövskogen
Naturskyddsföreningen tycker att mer pengar från statskassan måste läggas på att skydda skog. Särskilt allvarlig är situationen i södra Sverige. Löv- och blandskogen har huggits ner och trängts undan i hela landet men söder ut är andelen skyddad skog mycket mindre än i norr och där lever en stor andel av de hotade djuren och växterna. En idé som finns är att man tar den mark i södra Sverige som staten äger via Svea skog och återupprättar lövskog där. Eftersom staten äger marken tror Naturskyddsföreningen att detta skulle kunna gå tämligen snabbt och smärtfritt. Sverige har även förbundit sig att skydda 17 % av vår biologiskt värdefulla mark till 2020 inom FNs Nagoya-avtal. Vi ligger nu lågt till internationellt sett där man i genomsnitt skyddar sina skogar till 12 % mot våra 7 %.

Skogsägare skyddar delar av sin skog
regeringens hemsida kan man läsa att s.k. levande skogar är ett av 16 miljökvalitetsmål som riksdagen har satt upp. ”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.” Man kan även läsa att cirka 3,3 procent av den produktiva skogsmarken bevaras genom att markägarna själva väljer att skydda viss skog. Det vet jag dock inte om det är en målsiffra eller om det är uppnått då texten verkar vara gammal. Även Naturskyddsföreningen skriver om att många skogsägare har gjort stora insatser för skogen. Det finns t ex frivilliga certifieringssystem som FSC och PEFC. Här kan man läsa mer om skyddad skog, både privat och statlig.

Den politiska viljan
Uppenbarligen räcker dock inte den skyddade skogen till. Den svenska skogspolitiken har officiellt målet att produktion och bevarande av naturen ska ställas lika men det sker inte nu. Den politiska viljan måste bli större i de här frågorna.  Skogen som jobbskapare är naturligtvis en viktig del rent politiskt men man måste samtidigt se ett helhetsperspektiv och långsiktigt. 7 % skyddad skog – det är inte mycket när 2000 arter hotas. För mig betyder den biologiska mångfalden och den riktiga naturskogen mycket. Gör den det för dig?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s