Mailsvar från Quorn angående veganprodukter

Varje gång jag ser att en produkt innehåller ägg drar jag öronen åt mig. Jag är ju inte vegan (i varje fall inte på heltid) men vill ändå vara restriktiv med hur ofta och vilka slags ägg jag äter. Jag tycker inte om ägg där jag inte själv har varit på plats och sett hur hönorna har det. Dessutom är jag emot att det slentrianmässigt används ägg inom färdigrätter. Det finns säkerligen något annat de skulle kunna använda sig av om bara viljan fanns.

Jag har använt Quornprodukter någon gång ibland. De är ett bra komplement till sojaprodukter som jag ibland kan tycka har en för kryddad smak där Quorn är mer neutral. Tyvärr innehåller Quorn äggvita och de flesta quornrätter innehåller även mjölkprodukter. Detta enligt deras egen hemsida. Det ultimata hade varit om det hade varit en veganprodukt och jag vet att jag inte är ensam om att önska detta. Quorn skriver själva på sin hemsida så här angående om deras produkter passar för vegankost: ”En Quorn™-produkt som passar en vegandiet är för tillfället endast tillgänglig i USA. Vi har märkt av en ökad efterfrågan för veganprodukter och undersöker möjligheterna att utveckla sådana under varumärket Quorn™.

Detta lät ju ändå hoppfullt så jag bestämde mig för att maila till dem och kolla hur långt de hade kommit med detta och dessutom passa på att fråga om vilka slags ägg de använder.

Detta fick jag till svar (har tagit bort lite allmänt pladder/reklamsnack i början):

”… Alla de ingredienser som används i Quorns produktsortimentet har vegetabiliskt ursprung men innehåller en liten mängd äggvita från frigående höns, vilken tillsätts som bindemedel för att få fram den fasta, köttlika struktur som våra kunder tycker om. Dessutom innehåller de flesta Quorn-produkterna vassleprotein som har utvunnits ur mjölk.

Vi har under många år jobbat hårt på att försöka hitta lämpliga alternativa bindemedel för att ersätta ägg, bindemedel som skulle ge en likadan ätkvalitet som ägg men som skulle accepteras av veganer. Tyvärr har vi aldrig lyckats återskapa strukturen och smaken (som marknadsundersökningar har visat är optimala) hos våra nuvarande produkter genom att använda de vegangodkända livsmedelsingredienser som finns tillgängliga på marknaden.

Den äggvita som ingår i Quorn-produkterna kommer från frigående hönor och uppfyller de krav som ställs i Europeiska rådets direktiv (1999/74EG). Enligt detta direktiv måste äggproducerande företag som marknadsför ägg från ”frigående hönor” låta sina hönor ha tillgång till inhägnader utomhus hela dagarna. Den yta som hönorna ska ha tillgång till ska till största delen vara täckt av vegetation. Det senaste direktivet anger också att man inte får hålla mer än en höna per 4 m2. De gårdar som levererar till Marlow Foods använder fortfarande den gamla standarden, vilket innebär att man bara har en höna per 10 m2. Samtliga gårdar uppfyller även de byggnadskrav som ställs på hönshus för frigående hönor.

Utöver de lagstadgade kraven har samtliga gårdar som godkänts av Marlow Foods också fått intyg från en lokal veterinär (”local ministry vet”) innan de fått tillåtelse att producera ägg från frigående hönor. Hönorna utfodras med foder som består av spannmål, vegetabiliska proteiner och olja. Fodret innehåller inte några animaliska ämnen eller genmodifierade ingredienser.

På de gårdar som Marlow Foods anlitar föds hönorna upp från kycklingar och släpps ut i inhägnaden när de är 22 veckor gamla. Sjuka och skadade hönor placeras i en speciell inhägnad för vård. Gårdarna besöks var tredje vecka av en veterinär. Även oannonserade engångsgranskningar genomförs.

Vi sätter stort värde på och respekterar alla vegetarianers och veganers åsikter och hoppas kunna tillfredställa dessa gruppers krav i framtiden. Vi fortsätter att söka efter acceptabla alternativ till ägg och gör noggranna utvärderingar av nya ingredienser som introduceras på marknaden, men för närvarande kan vi tyvärr inte uttala oss om när, eller ens om, detta någonsin kommer att hända.

Tack ännu en gång för att du kontaktade oss med din fråga. Tveka inte att kontakta oss igen om du behöver ytterligare information eller råd.

Vänliga hälsningar

Tony Smithson
Konsumentrådgivare”

Svaret var förvisso långt men så positivt som det låter på hemsidan angående utveckling av veganprodukter verkar det ju då inte vara i praktiken. Viljan finns kanske inte riktigt där och det kommer nog dröja innan Quorn blir en veganprodukt – om någonsin. Enligt den amerikanska hemsidan så erbjuder de i USA enbart en burgare som är vegan så själva färsen och allt annat verkar fortfarande innehålla animaliska produkter. Synd på en bra produkt. Ni som är erfarna veganer kanske kan svara på hur svårt det skulle vara att komma på nåt annat de kan använda i stället som blir lika gott. Är det verkligen omöjligt? Eller hänger det möjligtvis på att det kanske blir dyrare i så fall?